thetastefood

ข้อสังเกต “อาการท้องอืด” จากให้ อาหารทางสายยาง !

ข้อสังเกต “อาการท้องอืด” จากให้ อาหารทางสายยาง ! อาหารปั่นผสม อาหารทางสายยาง เป็นอาหารทางการแพทย์ อาหารสุขภาพ สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ หรือต้องให้อาหารทางสายยางนั่นเอง การให้อาหารทางสายยาง ถือเป็นวิธีการรักษาอย่างหนึ่ง เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเกิดภาวะขาดสารอาหาร และช่วยปรับสมดุลระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายของร่างกายผู้ป่วยให้เป็นปกติอีกด้วย

ส่วนผสมที่ใช้ในการผสมอาหารที่ต้องให้อาหารทางสายยาง

ส่วนผสมที่ใช้ในการผสมอาหารที่ต้องให้อาหารทางสายยาง การให้อาหารทางสายยาง เป็นการให้อาหารสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งของการรักษาทางการแพทย์โดยใช้อาหารปั่นผสมที่ออกแบบโดยนักโภชนาการที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบสูตรอาหารสำหรับผู้ป่วย ซึ่งผู้ป่วยในแต่ละโรคมีความแตกต่างกันเพราะผู้ป่วยมีความต้องการสารอาหารที่ไม่เหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น บางรายที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน อาจจะต้องลดปริมาณสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตและอาหารที่ให้ทางสายยางนั้น จะมีลักษณะเป็นน้ำหรือของเหลวผ่านเข้าสู่ร่างกายโดยใช้สายยางให้อาหารเพราะผู้ป่วยไม่สามารถรับประทานอาหารทางปากได้หรือมีภาวะที่กลืนลำบาก