6 ประเทศเหล่านี้เข้าข้างรัสเซียในการโหวตของ UN เกี่ยวกับสงครามยูเครน

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติลงมติเห็นชอบอย่างท่วมท้นเมื่อวันพฤหัสบดีเพื่อเรียกร้องสันติภาพในยูเครนในการลงคะแนนเสียงซึ่งเป็นวันครบรอบการรุกรานของรัสเซียอย่างเต็มรูปแบบ
แต่คะแนนเสียงไม่เป็นเอกฉันท์ มติดังกล่าวซึ่งเรียกร้องให้รัสเซียถอนกองกำลังของตนออกจากยูเครนและเพื่อให้สันติภาพกลับคืนสู่ภูมิภาคนี้ผ่านไปด้วย 141 ประเทศที่ลงคะแนนเสียงสนับสนุน 6 ประเทศที่เข้าร่วมกับรัสเซียในการลงคะแนนเสียงคัดค้าน และ 32 ประเทศที่งดออกเสียง

หกประเทศที่โหวตคัดค้านมติดังกล่าว ได้แก่ เบลารุส เกาหลีเหนือ ซีเรีย เอริเทรีย มาลี และนิการากัว

ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากสี่กลุ่มที่โหวตร่วมกับรัสเซียอีกครั้งในมติเมื่อเดือนตุลาคมที่ประณามการผนวกดินแดนสี่ภูมิภาคของยูเครนที่ถูกยึดครองของรัสเซีย เบลารุส เกาหลีเหนือ ซีเรีย และนิการากัวลงมติไม่เห็นด้วย ขณะที่มาลีและเอริเทรียอยู่ในกลุ่มผู้งดออกเสียง

ในการลงมติเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเรียกร้องให้รัสเซียถอนตัวจากยูเครน “โดยทันที สมบูรณ์ และไม่มีเงื่อนไข” นิการากัวและมาลีงดออกเสียง ขณะที่เอริเทรียร่วมกับผู้คัดค้านอื่นๆ คัดค้าน

มติดังกล่าวไม่มีผลบังคับในกฎหมายระหว่างประเทศ แต่เป็นการตำหนิการรุกรานของรัสเซียไปทั่วโลก การดำเนินการบังคับใช้ที่มีผลผูกพันขึ้นอยู่กับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ซึ่งรัสเซียมีอำนาจยับยั้งฝ่ายเดียวในฐานะสมาชิกถาวรของสภา

32 ประเทศที่งดออกเสียงเมื่อวันพฤหัสบดี ได้แก่ จีน อินเดีย ปากีสถาน และแอฟริกาใต้

สงครามจะครบรอบหนึ่งปีในวันศุกร์ รัสเซียคาดว่าจะเพิ่มการรุกในฤดูใบไม้ผลิในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ในขณะที่ยูเครนก็กำลังวางแผนตอบโต้อีกครั้ง

อย่างไรก็ตามหลักสูตรของปีที่สองจะขึ้นอยู่กับกองกำลังนอกประเทศเป็นหลัก